Hài Chiến Thắng: Người bệnh con bệnh

Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hài Chiến Thắng: Người bệnh con bệnh

Cười

Câu chuyện người bệnh do mê tín dị doan nên đã gặp phải những bác sĩ dởm.

*
* *Đánh giá bài viết: 7.9 / 10 - 1 (17 lần đánh giá)
Hài Chiến Thắng: Người bệnh con bệnh


Tin Khác:
Similarly with Google+ Comments Counter: