Đánh thuế lãi tiền gửi ngân hàng

Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Đánh thuế lãi tiền gửi ngân hàng

TÀI CHÍNH - BẤT ĐỘNG SẢN

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập DN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập DN đang được Bộ Tài chính xây dựng; thu nhập từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào DN (kể

Dự thảo cũng quy định, các khoản thu được từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), chuyển nhượng các loại giấy tờ có giá, thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn của DN đều thuộc diện phải chịu thuế.

Đặc biệt, khi thu hồi được khoản nợ khó đòi (mà khoản này đã được cơ quan chức năng xóa nợ), DN phải có trách nhiệm đóng thuế thu nhập. Đánh giá bài viết: 7.3 / 10 - 1 (13 lần đánh giá)
Đánh thuế lãi tiền gửi ngân hàng


Tin Khác:
Similarly with Google+ Comments Counter: