Sắp có ngân hàng tiết kiệm nhà ở?

Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Sắp có ngân hàng tiết kiệm nhà ở?

TÀI CHÍNH - BẤT ĐỘNG SẢN

Ngân hàng tiết kiệm nhà ở là tổ chức tín dụng được thành lập theo hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng để huy động vốn và cho vay phát triển nhà ở.

Dự thảo Luật Nhà ở mới được Bộ Xây dựng đề xuất trình Quốc hội sẽ thành lập Ngân hàng tiết kiệm nhà ở. Theo dự thảo này, Ngân hàng tiết kiệm nhà ở là tổ chức tín dụng được thành lập theo hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng để huy động vốn và cho vay phát triển nhà ở.

Nguồn vốn hình thành ngân hàng tiết kiệm nhà ở bao gồm: a) Vốn tự có của các chủ sở hữu tham gia thành lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở; b) Vốn tiết kiệm của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay từ ngân hàng tiết kiệm nhà ở; c) Vốn hỗ trợ từ Nhà nước (nếu có) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mục đích sử dụng vốn của ngân hàng này là cấp vốn cho các hộ gia đình, cá nhân có vốn tiết kiệm tại đây vay để mua nhà ở hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở hiện có. Trong trường hợp Ngân hàng tiết kiệm nhà ở có vốn nhàn rỗi, số tiền đó sẽ được sử dụng để mua trái phiếu của chính phủ.  Việc thành lập, vốn pháp định, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, cơ chế huy động và cho vay của ngân hàng tiết kiệm nhà ở, có các cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tham gia tiết kiệm phát triển nhà ở.

Như vậy, theo dự thảo mới này của Bộ Xây dựng, các tổ chức cung cấp tài chính cho phát triển nhà ở được chấp nhận gồm có: Các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Quỹ phát triển nhà ở được thành lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quỹ  đầu tư bất động sản; Các tổ chức tài chính khác đang hoạt động tại Việt Nam và sẽ có thêm Ngân hàng tiết kiệm nhà ở.

Ngoài ra, dự thảo lần này cũng quy định chi tiết về việc huy động vốn cho phát triển nhà ở. Theo đó, việc huy động vốn vào Ngân hàng tiết kiệm nhà ở hay Quỹ phát triển nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có vốn tham gia phát triển nhà ở; Tổ chức, cá nhân huy động vốn không được chiếm dụng vốn đã huy động và phải sử dụng vốn đã huy động vào đúng mục đích phát triển nhà ở. Đặc biệt, vốn huy động cho phát triển nhà ở phải được quản lý chặt chẽ; việc huy động và tiếp nhận vốn phải theo đúng quy định của dự thảo này và các quy định của pháp luật có liên quan.Đánh giá bài viết: 8.1 / 10 - 1 (16 lần đánh giá)
Sắp có ngân hàng tiết kiệm nhà ở?


Tin Khác:
Similarly with Google+ Comments Counter: